_قبیله_گرایی_و_باند_بازی_حرف_اول_را_می_زند واعظی آشتیانی: حد مدیریتی گودرزی چهار مدال است ، نه ورزش ایران

واعظی آشتیانی: حد مدیریتی گودرزی چهار مدال است ، نه ورزش ایران

نطق جعفرزاده در موافقت با دانش‌آشتیانی: داستان فتنه کی می‌خواهد تمام شود؟