زندگینامه ادریس ابکر

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ -ادریس ابکر