دانلود ویدیوی ابزارهای مهارت گوش دادن مؤثر (فیلم) از آپارات

در این فایل که گزیده کارگاه آموزش فروش است ابزارهای اجرای مهارت گوش دادن و زمان و نحوه صحیح استفاده از آنها در مذاکرات فروش معرفی و ارایه شده است. اجرای مهارت گوش دادن موثر مشتمل بر تسلط اجرایی بر سه فن ارتباطی در مذاکره فروش است. در این فایل فنون مذکور گوش دادن موثر معرفی و کاربرد آن شرح داده شده است.
۰۱:۳۲:۱۵, ۳ خرداد ۱۳۹۶
ویدیو های مرتبط