دانلود ویدیوی موزه شهید رئیسعلی دلواری (فیلم) از آپارات

این موزه در شهر دلوار از توابع شهرستان تنگستان واقع شده است. موزه رئیسعلی در ورودی دلوار قرار دارد و در حقیقت ساختمان موزه خانه و محل زندگی رئیسعلی دلواری بوده است. رئیسعلی دلواری سمبل مبارزه با استعمار انگلیس است. http://www.negahmedia.ir
۱۳:۴۱:۲۷, ۲۲ مهر ۱۳۹۶
ویدیو های مرتبط