دانلود ویدیوی کی بهترینه مسی یا رونالدو؟ ( کیلیپ ) از

تو این ویدیو تمام افتخارات این دو بازیکن تا به امروز اماده شده است تا ببینیم کی بهترینه مسی یا رونالدو؟
۱۳:۳۳:۴۰, ۱۳ آبان ۱۳۹۶