دانلود ویدیوی مهارت های پیگیری در گوش دادن فعال (۱) ( فیلم ) از

- مهارت های پیگیری ۴ مورد هستند که عبارت اند از : فنون گشاینده ، سکوت توجه آمیز ، سوال پرسیدن و تشویق کوتاه
۰۳:۱۳:۳۱, ۳ آذر ۱۳۹۶
ویدیو های مرتبط