دانلود ویدیوی ساخت نازکترین لباسهای ضد گلوله دنیا از آپارات

یک شرکت کلمبیایی درنزدیکی شهر بوگوتا با همکاری گروهی از کارشناسان داخلی در صدد ساختن نازک ترین لباسهای ضد گلوله دنیا است.
۱۱:۲۸:۱۵, ۷ آبان ۱۳۹۴
ویدیو های مرتبط