دانلود ویدیوی شفق دوزی (برگ) از تبیان

آموزش دوخت برگ توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
۱۶:۱۷:۴۷, ۱ تیر ۱۳۹۵