دانلود ویدیوی جای تاسف هست سنت سگ جنگی ادامه دارد از آپارات

سازمان های حقوق حیوانات ارمنستان میگوید لیگ سگ جنگی ادامه دارد فقط داورها وظیفه دارند در صورت آسیب دیدگی شدید مسابقه را قطع کنند
۱۳:۰۱:۲۴, ۲ آذر ۱۳۹۵