دانلود ویدیوی اجرای تیر اندازی صحیح مهدی خنجری (فیلم) از آپارات

خوش به حال شهدا
۲۱:۳۸:۱۷, ۲ خرداد ۱۳۹۷