دانلود ویدیوی کاریکاتور-توهین مجله به رئیس انجمن ملی دانشجویان فرانسه به دلیل داشتن حجاب ( کیلیپ ) از نماشا

قضاوت با شما... اما یادمان نرود قاضی خداست...نه.. ما انسان ها...ما نباید به خود اجازه قضات دهیم... http://www.namasha.com/Ya.Allah/likes از اینجا هم دیدن کنید...
۰۷:۵۸:۵۴, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
ویدیو های مرتبط