دانلود ویدیوی فلزیاب علوم گنج یابی ( کیلیپ ) از

فلزیاب علوم گنج یابیhttp://www.tja777.ir علوم گنج یابی در اصل مربوط به فنون و علوم باستانشناسی میباشد و بکارگیری از فلزیاب در عملیات گنج یابی یک وسیله جانبی است و حرف اول را برای گنج یابی حرفه ای نمیزند چون مهمترین شرایط تشخیص گنج مشخص نمودن محدوده ...
۰۸:۴۸:۵۶, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
ویدیو های مرتبط