دانلود ویدیوی معرفی وسایل شفق دوزی از تبیان

آموزش اولیه شفق دوزی با معرفی ابزار آن توسط خانم محسنی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه جهان بین
۱۸:۱۴:۱۰, ۲۷ آذر ۱۳۹۵