دانلود ویدیوی گل برجسته از تبیان

آموزش بافت گل برجسته کاربردی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
۱۰:۱۴:۵۳, ۲۳ دی ۱۳۹۵