دانلود ویدیوی کوفته بلغور از تبیان

آموزش تهیه کوفته بلغور توسط خانم عظیمی در بخش آشپزی برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
۱۲:۲۰:۳۰, ۲۳ دی ۱۳۹۵