دانلود ویدیوی شما نباید شاد و خوشحال باشید،چون انها نمی خواهند! (فیلم) از آپارات

باسلام خدمت نونهالان و نوجوانان عزیز و همراه.انها می خواهند،همه ساعت ها روز شما از طریق هندزفری،تلویزیون،فایل تصویری،فیلم و..انها راببینید!انها می خواهنددرکوچه و بازاربا هر روشی جلو توجه کنند! انها می خواهند شما انها راستایش کنید وارزو بودن باانها راداشته باشید!انهامی خواهندشمااحساس حقارت وبدبختی کنید درمقابل انها! چون اینطورعقده هادرونی،پول،قدرت،شهرت،شهوت و..بدست می اورند،اماانها ازیک چیزمی ترسن!
۰۷:۰۶:۰۷, ۲ اسفند ۱۳۹۵
ویدیو های مرتبط