آغاز سی و سومین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم آغاز شد