آیا گرفتن گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ابلاغ شده است