احداث بیمارستان فوق تخصصی قوه قضائیه با 160 تختخواب در آینده نزدیک