اردوغان پوتین و روحانی اواسط ژانویه در آستانه دیدار می کنند