تقدیر وزیر نفت از مدیر عامل کارکنان بانک سپه به دلیل تأمین مالی پالایشگاه بیدبلند