حمایت وزیر خارجه تایلند از سان سوچی در بحران روهینگیایی ها