رئیس نهاد امنیت ملی و وزیر خارجه سوریه با شمخانی دیدار می کنند