_سرانه_واقعی_ورزش_کشور_حدود_2_متر_مربع_است سلطانی‌فر: 30 هزار مکان ورزشی توسط سایر نهادها ساخته و اداره می‌شود

سلطانی‌فر: 30 هزار مکان ورزشی توسط سایر نهادها ساخته و اداره می‌شود