همایش حوزه انقلابی و الگوی اسلامی ایرانی در قم برگزار می‌شود