پرونده سهمیه لیگ برتری های تیم فوتبال پدیده بسته شد