گواردیولا: از کلوپ چیزهای زیادی یاد گرفتم؛ او در ساخت تیم های تهاجمی تبحر دارد